સ્ટાફની માહિતી

MANISH MAJETHIYA

Designation:H.O.D 
Email:Manish_Majethiya@gmail.com 
Mobile:9879417535 

NIRAJ BHATTI

Designation:PRINCIPAL 
Email:nijubhatti@gmail.com 
Mobile:9662520075 

Parmar Bharat R.

Designation:LECTURER 
Email:bharatparmar@gmail.com 
Mobile:9909446325 

Sareriya Dipakbhai D.

Designation:LECTURER 
Mobile:9327388003 

Vekariya Mayur P.

Designation:LECTURER 
Email:mayurgranth721@gmail.com 
Mobile:9033213874 

Chaudhari Dhaval R.

Designation:LECTURER 
Email:dhaval9004@gmail.com 
Mobile:9558429661 

Palsana Sarika

Designation:LECTURER GUJ & ENG  

Parmar Ashok

Designation:LAB 

Vekariya Mital

Designation:LECTURER GUJ $ ENG 

Zala Vidhi M.

Designation:LECTURER 

Parmar Rashmi K.

Designation:LECTURER 

Bhingaradiya Payal J.

Designation:LECTURER 

Kachhi Sapna

Designation:LECTURER  

Suliya Divya

Designation:LACTURER 

DHOLARIYA JAYDEEP N.

Designation:PRINCIPAL(SCIENCE DIV.) 
Email:dholariyajayu@gmail.com 
Mobile:8238302601 

Nimavat Jalpa M.

Designation:TEACHER 

Maheta Siddhi B.

Designation:TEACHER 

Dabhi Jatinbhai

Designation:TEACHER 

PRAJAPATI PRAKASH J.

Designation:H.O.D. SNS $ VNS  

Bhatt Dixita Arvindbhai

Designation:TEACHER (SPS SCHOOL) 

Ramani Riddhi

Designation:TEACHER (SPS SCHOOL) 

Prajapati Rajeshbhai

Designation:TEACHER (SPS SCHOOL) 

Khunt Bhakti.

Designation:TEACHER (SPS SCHOOL) 

Kargatra Krunal

Designation:COMPUTER TEACHER SPS SCHOOL 

Hirapara Ruchita

Designation:TEACHER (SPS SCHOOL) 

Satyendra Prasad

Designation:TEACHER SNS  

Makavana Dimpal

Designation:Teacher SNP / VNP 

Kareliya Nilam

Designation:Teacher SNS $ VNS 

Parmar Hetal

Designation:Teacher SNP 

Kankad Meera V

Designation:Teacher SNP 

Kariyani Neeta B.

Designation:TEACHER 

Malaviya Chandan

Designation:Teacher SNP 

Hirpara Mital

Designation:Teacher SNS 

Mehta Kirti P.

Designation:Teacher SNS $ VNS 

Sakhiya Ankita

Designation:Teacher SNP 

Vaghasiya Swati

Designation:TEACHER SNS 

Chothani Sejal

Designation:Teacher VNS / SNS 

Vaghela Jayshree

Designation:TEACHER SNS 

Kunjadiya Devika

Designation:Teacher VNS 

Goswami Reena P.

Designation:Principal SNP / VNP 

Ramani Yogesh K.

Designation:Principal VNS 

Achhary Ajay G

Designation:Principal  

Hariyani Bhavesh V.

Designation:TEACHER 

Parmar Ranjan D.

Dhakad Sanjay G.

Designation:TEACHER 

Bunha Mital

Designation:Teacher SNS $ VNP 

Bunha Mital

Designation:TEACHER 
Email:mitalbunha@gmail.com 

Arathy Thankappun

Prajapati Jagruti D.

Padiya Asha R.

Trivedi Jignasa A.

Kavthiya Himali P.

Hirpara Ankita R.

Sakariya Indu D.

Chothani Sajal J.

Vettikattu Sajeesh Sajeev

Designation:TEACHER 
Mobile:9672165738 

Velayudhan Saliny Velayudhan

Designation:TEACHER 
Email:salini614@gmail.com 

Sakhiya Ankita P.

Hirapara Sonal

Designation:Teacher VNS / SNP 

Pulikkumparmbath Sanoop Rajan

Designation:TEACHER 
Email:sanoopmarar31@gmail.com 
Mobile:9946005510 

Dholariya Parita J.

Charuparmbil Manojkumar Thami

Designation:TEACHER 
Email:kpzmanoj@gmail.com 
Mobile:9427517207 

Pathan Jasmin D.

Designation:TEACHER 

Kalariya Mayuri K.

Designation:TEACHER 

Dhadhal Haresh J.

Designation:TEACHER 

Ilani Ashish

Designation:Teacher SNS  

Rokad Sadhana M.

Designation:Teachar VNS 

Bavaliya Riddhi R

Designation:Teacher VNS 

Parmar Archana

Designation:Teacher VNP 

Dolashiya Hetal

Designation:Teacher VNP 

Shekhaliya Neeta

Designation:Teacher VNS 

Vaishnav Rupal

Designation:Teacher VNS 

Miss Bavaliya Daxa

Designation:Teacher VNS 

Velayudhan Samily Velayudhan

Designation:TEACHER 
Email:shyamilymv325@gmail.com 
Mobile:9497499422 

Kateshiya Rasik P.

Designation:TEACHER 
Mobile:9725400193 

Vaishnav Rupal M.

Designation:TEACHER 
Phone :9586401212 

Barot Vrunda D.

Designation:TEACHER 

Hirpara Mavjibhai

Designation:cook SNS $ VNS 

Belim Sahbuddinbhai

Designation:cook SNS $ VNS 

Parmar Ranjan

Designation:Clerk SNS & VNS 

Bavaliya Jitesh B

Designation:Sub Clerk SNS $ VNS 

Desani Rajesh

Designation:ACCOUNT  

Baraiya Vimal

Designation:PEON 

Dolashiya Premji

Designation:OFFICE  

Basiya Merambhai

Designation:GET KIPEER 

Chhayani Panna

Designation:ADMIN OFFICE 

Vyas Shaileshbhai

Designation:ACCOUNT 

Khokhariya Bharatbhai V.

Designation:PEON 

Sojitra Bharat

Designation:COMPUTER ADMIN OFFICE  

Sojitra Rohit

Designation:COMPUTER ADMIN 

Bhupatbhai Narigara

Designation:PEON 


   


HOME | CONTACT_US | DEVELOPED BY | ABOUT US | PRIVACY |

© www.spssankul.com, All rights reserved.
Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. Visit Counter : 20,081